Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Cieszyn

Doskonalić siebie i służyć innym!

O nas

Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet o wysokiej pozycji zawodowej i społecznej, które poprzez swoje działania i projekty pracują na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet.

Misją światowego Soroptimizmu jest podejmowanie działań dla poprawy życia kobiet i dziewcząt poprzez dostęp do edukacji, wzmocnienie ich pozycji zawodowej, wysokiego statusu społecznego i ekonomicznego oraz zapewnienie szans rozwoju.

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International liczy około 90 tys. członkiń w 125 krajach

Soroptimist International Cieszyn realizuje swoje cele statutowe, wśród których na podkreślenie zasługują działania na rzecz praw człowieka, a w szczególności na rzecz ochrony i promocji kobiet, mobilizacja kobiet do udziału w życiu społecznym i gospodarczym, podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie zrównanego statusu kobiet i mężczyzn.

Nasze cele

 • 01

  Wspieranie edukacji i kultury

  Fundujemy stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, oraz organizujemy kolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

 • 02

  Obrona praw człowieka/statusu kobiet

  Spotkania i sympozja środowisk kobiecych, obrona praw kobiet oraz wspieranie inicjatyw parlamentarnych.

 • 03

  Wspieranie ośrodków pomocy

  Organizujemy aukcje na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, wspieramy także ośrodki pomocy i domy dziecka.

 • 04

  Rozwój gospodarczy i społeczny

  Jesteśmy organizacją międzynarodową, dzięki czemu zdobywamy kontakty i doświadczenie które może wspomóc inne kobiety w dążeniu do celu.

 • 05

  Działanie na rzecz promocji kobiet

  Wspieramy inicjatywy parlamentarne, inspirujemy kobiety do działania.

Historia

Członkinie klubu

Soroptimist International założona została w 1921 w Kalifornii. Stowarzyszenie po intensywnym okresie rozwoju zostało rozszerzone do rangi międzynarodowej. Jako pozarządowa organizacja, ma ona swoje reprezentacje w agendach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Nairobi, Rzymie i Paryżu. Obecnie liczy około 90 tys. członkiń w 125 krajach i jest ono stowarzyszeniem o randze światowej.

Podpisanie

Początki

Właśnie 31 maja 2014 Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International nadała Charter (Kartę Przynależności) Klubowi w Cieszynie. Charter przyjęła Prezydent Klubu z rąk przedstawicielki Federacji Europejskiej SI - Siren Hammer z Norwegii. W uroczystości wzięły udział także przedstawicielki Unii Belgijskiej, Unii Włoskiej w licznej 14-osobowej delegacji, Unii Słowackiej, jak również Unii Klubów Polskich. Unię Klubów Polskich reprezentowała jej Prezydent Anna Wszelaczyńska wraz z przewodniczącą Komisji d/s rozwoju Ewą Nowicką. W spotkaniu wzięła udział także założycielka polskiego soroptimizmu p. Danuta Piontek. Wsród gości były również reprezentantki wszystkich klubów polskich.

Odczytanie karty przynależności

Serdeczne życzenia Cieszyniankom przesłał również klub z Cambrai, miasta partnerskiego Cieszyna Soroptymistki z Cambrai Club-France napisały:

Droga Prezydentko, najlepsze życzenia od francuskich Soroptymistek z okazji charteru w Cieszynie. Wyrażamy żal z powodu nieobecności na ceremonii zaprzysiężenia. Korzystając z partnerstwa pomiędzy Cieszynem, a Cambrai chciałybyśmy zacieśnić więzi pomiędzy soroptymistkami naszych miast, proponując zawarcie tzw. Partnership Link.

Klub w Cieszynie jest 11 klubem soroptymistycznym w Polsce. Członkinie Klubu w Cieszynie reprezentują różne zawody, ale charakteryzuje je aktywność i otwartość, chęć pracy dla dobra innych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji i ochrony kobiet.

Inicjatywy

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc (naprzeciwko informacji turystycznej)
Telefon: 731 609 903
 • Porady prawne będą udzielane 3 razy w miesiącu (pierwszy, drugi, trzeci czwartek miesiąca) w godz. od 15 do 18.
 • Porady pedagogiczne będą udzielane w ostanią środę każdego miesiąca od 16 do 18.

Odczytanie karty przynależności

Bal Aniołów

Dnia 22 stycznia 2015 zorganizowaliśmy Bal Aniołów dla dzieci integracyjnych z cieszyńskich szkół podstawowych oraz dzieci z placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych powiatu cieszyńskiego. Współorganizatorem balu był COK "DOM NARODOWY", który otworzył swoje podwoje dla około 100 zaproszonych dzieci. Przygotowując to wydarzenie nawiązaliśmy współpracę z licznymi partnerami i wolontariuszami. Wśród nich są nauczyciele i wychowawcy ze szkół i ośrodków, instruktorzy harcerscy i harcerze, młodzież szkolna i studenci. Pozyskaliśmy wielu nowych przyjaciół i sympatyków, a działanie skierowane do dzieci niepełnosprawnych spotkało się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony mieszkańców i firm cieszyńskich. Celem balu jest dobra zabawa, poczęstunek a na koniec słodki upominek, który sprawił niewątpliwie radość wszystkim dzieciom.
Chcieliśmy jeszcze raz podziękować naszym sponsorom za ich pomoc. Bez Was nie udałoby się zrealizować tak dużego przedsięwzięcia. Ślemy też podziękowania dla parterów, którzy pomogli w organizacji oraz patronów medialnych promujących to wydarzenie.

Fractal Soft